` Container Toilet

Container Toilet

  • image1

Mô tả

CONTAINER VỆ SINH

Chi tiết sản phẩm

Container toilet hay container vệ sinh là một trong những sản phẩm chủ yếu của Huy Thắng sản xuất cung cấp ra thị trường , đa dạng về chủng loại : 10ft, 20ft, 40ft .Sử dụng container bằng thép, chồng cao được nhiều tầng, được xử lý tốt về kỹ thuật . Có đấy đủ thiết bị lấy về sử dụng được ngay.

Có hai loại bể chứa kích thước tuỳ theo yêu cầu của KH

-   Bể chứa trong cont

-   Bể chứa ngoài container

Hotline : 0961.80.22.22